вход Вход РегистрацияНе змінюючи статистичного стану твердого тіла, силу, прикладену до цього тіла, можна перенести в будь-яку його точку, паралельно самії собі, додаючи при цьому деяку приєднану пару сил з моментом, рівним моменту стерпної сили відносно нової точки прикладання.

       
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 3.9.1

 

Нехай до твердого тіла в точці А прикладена сила . У довільній точці О цього ж тіла прикладемо систему взаємно врівноважувальних сил , лінії дії яких паралельні силі , причому вибираємо , отже . Тоді сила еквівалентна системі сил . Але сили ( ) складають пари. Тому сила еквівалентна силі , прикладеної в точці О, і парі сил з моментом, рівним моменту даної сили відносно точки О, тобто Отриману в такий спосіб пару сил назвемо приєднаною парою. Лема доведена.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру