вход Вход РегистрацияПри приведенні сил, довільно розташованих на площині, до заданого центра можливі наступні випадки:

 

Якщо головний вектор системи сил дорівнює нулю і її головний момент відносно центра приведення теж дорівнює нулю, то сили взаємно врівноважуються.

 

Якщо головний вектор системи сил дорівнює нулю, а її головний момент відносно центра приведення не дорівнює нулю, то сили приводяться до пари сил.

Момент цієї пари сил дорівнює головному моменту системи сил відносно центра приведення.

У цьому випадку головні моменти даної системи сил відносно всіх точок площини рівні по величині і збігаються за знаком.

 

Якщо головний вектор системи сил не дорівнює нулю, а головний момент її відносно цента приведення дорівнює нулю, то сили приводяться до рівнодіючої, лінія дії якої проходить через центр приведення, а по величині і напрямку збігається з головним вектором .

 

Якщо головний вектор системи сил не дорівнює нулю і головний момент її відносно цента приведення також не дорівнює нулю, то таку систему сил можна спростити і привести до одній рівнодіючій. Ця сила за модулем і напрямку збігається з головним вектором, але її лінія дії відстоїть від первісного центра приведення на деяку відстань.

Малюнок 3.11.2

Нехай, наприклад, дана система сил приведена до сили , прикладеної в центрі приведення О и до пари сил з моментом (Малюнок 3.11.2).

Для плоскої системи сил головний момент визначається як скаляр.

 

Малюнок 3.11.3

Виберемо сили пари рівними по модулю . Тоді плече цієї пари варто взяти рівним (малюнок 3.11.3).

 

 

 

Малюнок 3.11.4

 

Сили , прикладені в центрі приведення О, як рівні і протилежно спрямовані, врівноважуються, і розглянута система сил приводиться до однієї сили рівній головному вектору і прикладеній в точці . Таким чином, сила , і є рівнодіючої даної системи сил (Малюнок 3.11.4).

На основі вище розглянутих випадків приведення плоскої системи сил до найпростішого виду можна зробити наступний висновок:

 

Якщо сили, довільно розташовані на площині, не врівноважуються, то їх можна привести чи до однієї сили чи до пари сил.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру