вход Вход РегистрацияПри виконанні розрахунково-графічної роботи кожен студент одержує індивідуальне завдання у вигляді загальних креслень ферм / див. додаток №1 / і складених конструкцій / див. додаток № 2 /. Числові вихідні дані для різних варіантів завдань приведені в додатках за № 3 та за № 4.

Номери креслень та варіанти вихідних даних вказуються викладачем для кожного студента індивідуально.

Контроль правильності параметрів, що обчислюються, проводиться зіставленням їх з даними, отриманими в результаті розрахунків на ЕОМ усіх варіантів завдань. Електронні копії цих розрахунків, зберігаються на кафедрі і використовуються при перевірці завдань для полегшення і прискорення пошуку помилок під час консультацій студентів.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру