вход Вход РегистрацияДаною методичною вказівкою пропонується використовувати наступний алгоритм при виконанні завдань по дослідженню довільної плоскої системи сил:

1. Розібратися, які зовнішні сили діють на тверде тіло і зобразити їх на розрахунковій схемі.

2. Вибрати напрямок координатних осей.

3. Розкласти всі сили на складові.

4. Привести систему зовнішніх сил до заданого центра. Головний вектор спочатку визначити геометрично побудовою силового багатокутника, а потім аналітично. Результати порівняти.

5. Знайти рівнодіючу зовнішніх сил.

6. Записати рівняння лінії дії рівнодіючої, визначити точку перетинання цієї лінії з прямою, на якій розташована точка С, задана по умові задачі.

7. Перенести рівнодіючу в зазначену точку перетинання і розкластиїї на горизонтальну і вертикальну складові.

8. Перевірити справедливість теореми Вариньона щодо точки С, зазначеної в завданні.

9. Застосовуючи аксіому зв'язків, зобразити на розрахунковій схемі шукані реакції зв'язків.

10. Скласти умови рівноваги вільного твердого тіла в одній із зазначених раніше форм.

11. Розв’язуючи отриману систему рівнянь, визначити реакції зв'язків.

12. Для перевірки правильності визначення реакцій скласти нову умову рівноваги та, підставляючи в нього знайдені величини, одержати тотожність виду нуль дорівнює нулю.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру