вход Вход РегистрацияМалюнок 5.2.3

 

Визначити реакції зв’язків при наступних вихідних даних: кН., кН., кН., , , , кНм.

Тому що зовнішніх реакцій зв’язків більше, ніж рівнянь рівноваги, а конструкція складається з двох тіл, розіб’ємо її на дві частини в точці з’єднання двох тіл. Розглянемо рівновагу кожної частини конструкції окремо, замінюючи дію одного тіла на інше зусиллями в з’єднуючому шарнірі (Малюнок 5.2.3).

Рівномірно розподілене навантаження замінимо двома рівнодіючими, одна з котрих буде діяти на одне тіло, а друга – на друге, тому що розподілене навантаження діє на обидва тіла. Силу, яка прикладена в з’єднуваному шарнірі, при роз’єднуванні конструкції на дві частини та подальшому розгляді рівноваги кожного тіла окремо будемо відносити тільки до однієї з частин.

 

Малюнок 5.2.4

 

Складемо рівняння рівноваги для кожного тіла:

Тіло АС:

(1)

 

(2)

 

(3)

 

Тіло ВС:

(4)

 

(5)

 

(6)

 

Враховуючи, що:

та , розв’яжемо третє та шосте рівняння системи окремо:

 

 

 

 

Звіди знаходимо:

 

 

Підставляючи знайдені зусилля у шарнірі «С» в інши рівняння рівноваги, знаходимо решту реакцій зв’язків:

 

Виконаємо перевірку визначення реакцій зв’язків. Для чого складемо ще одне рівняння: суму моментів навколо точки «С»:

Підставимо у складене рівняння знайдені реакції:

 

 

Тобто реакції знайдено правільно.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру