вход Вход РегистрацияМетодичний посібник призначений для студентів молодших курсів спеціальності «металургія чорних металів». Ціль Посібника – допомогти студентам визначитися з обраною спеціальністю, із задачами, що прийдеться їм вирішувати в процесі навчання.

У Посібнику приведені загальні відомості про роль і місце заліза в людській цивілізації, приведений історичний нарис зародження й розвитку чорної металургії (ЧМ) на планеті Земля.

Коротко розглянуті основні технологічні процеси ЧМ, їхні сировинні матеріали і кінцеві продукти. Приведено загальну характеристику галузі ЧМ України, розміщення підприємств гірничо-металургійного комплексу на території України, визначені проблеми галузі й шляхи їхнього вирішення.

Особлива увага приділена поняттям і термінам, широко використовуваним у цій галузі, для чого Посібник оснащений коротким термінологічним словником на українській та російській мовах. В електронній версії Посібника передбачена можливість швидкого пошуку потрібної інформації в тексті по гіперпосиланнях.

В основі чорної металургії лежать процеси перетворення вихідних матеріалів у кінцеву продукцію. Процеси ці хімічні, тобто такі, що йдуть із зміною хімічного складу матеріалів, але на відміну від звичайних хімічних процесів, де температури не перевищують кількох сотень градусів, металургійні процеси протікають при дуже високих температурах – до 20000С і вище. Таким чином, металургію можна визначити як хімію високих температур.

Кожний технологічний процес розділяється на кілька стадій, здійснюваних у різних агрегатах. У металургії такі стадії називають переділами. На кожній такій стадії споживається визначена сировина і виробляється визначений кінцевий продукт. Сировиною називають вихідні матеріали, на одержання й доставку яких була витрачена праця, і які тому мають вартість. Суміш декількох твердих вихідних матеріалів називають шихтою. Приміром, доменна шихта включає залізну руду, окатиші, агломерат, вапняк і кокс. Часто кінцевий продукт одного виробництва служить сировиною чи напівпродуктом для іншого. Наприклад, чавун, будучи кінцевим продуктом доменного переділу, служить вихідним матеріалом для сталеплавильного переділу.

Найважливіша задача металургійної технології – знайти оптимальні, тобто найбільш вигідні умови проведення технологічного процесу при наявності визначеного виду сировини. Узагалі, технологія – це наука про виробництва, про методи й апарати, за допомогою яких вихідні матеріали перетворюють у кінцевий продукт. Оптимальні умови – це виявлений у ході наукового експерименту набір параметрів (температура, тиск, склад шихти і т.п.), що забезпечує максимальну вигоду при здійсненні технологічного процесу.

Таким чином, для успішного освоєння металургійної науки студентам знадобляться глибокі знання по хімії, фізиці, математиці, механіці й іншим базовим дисциплінам інженерної підготовки.

В Україні прийнята двох ступенева система вищої освіти. На першому ступені студенти одержують гуманітарну і загально інженерну підготовку в обсязі, достатньому для здійснення функцій молодшого фахівця на профільному промисловому підприємстві. Триває цей ступінь 4-4.5 роки й у випадку успішної здачі випускного іспиту студент одержує диплом бакалавра. Ті студенти, які особливо відзначились в навчанні, можуть продовжити освіту по додатковій програмі (рік - півтора) і у випадку успішного захисту випускної роботи одержати диплом магістра, що відкриває перспективи кар'єрного росту по обраній спеціальності.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру