вход Вход РегистрацияДуття - це суміш газів і пилоподібного палива, що подається в доменну піч. Основою дуття є збагачене киснем повітря, з яким через фурми можуть подаватись природний або коксовий гази, вугільний пил, мазут.

Повітря - атмосферне повітря Землі, суміш азоту (79% об.) і кисню (21%) при незначному вмісті інших газів.

У сучасну доменну піч середнього об,єму для виплавки 1 т чавуну подається близько 3000 м куб. повітря; його витрата на великих печах досягає 6000-10000 м. куб/хв., що забезпечується швидкохідними турбоповітродувними машинами. Повітря нагрівається в спеціальних повітронагрівачах (кауперах).

Природний газ у надрах може бути у вільному й розчиненому стані. Розчинений газ зветься побіжним і добувається одночасно з нафтою з тих самих свердловин. Вільний газ - це природний газ, що виходить зі свердловин, може містити деяку кількість води та конденсату, тому перед подачею в магістральні газопроводи його піддають сепарації й осушуванню. Особливістю використання природного газу в доменних печах є розкладання його в горні з утворенням водню й СО - активних відновників.

Коксовий газ є продуктом коксування вугілля. Це летучі продукти коксування, що виходять із коксових печей у виді парогазової суміші. У цьому газі містяться також смоли, бензольні вуглеводні, аміак, сірководень, оксиди азоту та ін. Сирий газ піддається очищенню, у процесі якого конденсуються пари, і уловлюються аміак і бензольні вуглеводні. Після очищення коксовий газ містить 57-60% H2, 24-26 CH4, 2,5-3% CnHm, 6,0-7,0% CO. У горн доменної печі коксовий газ вносить значні кількості відновників H2 і CO.

Крім газоподібних замінників коксу, використовують рідке й пилоподібне паливо, зокрема, мазут і кам'яновугільний пил.

Мазут являє собою важкий залишок прямої перегонки й крекінгу нафти. Мазут містить 84-88% СО, 10-11% Н2, 0,7% S і 0,8% (O2 + N2).

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру