вход Вход РегистрацияВогнетриви - неметалічні матеріали й вироби, призначені для використання в умовах високих температур у різних теплових агрегатах. Застосовуються для футерівки доменних і інших металургійних печей.

По хімічному складу вогнетриви поділяють на три групи:

Кислі - динасова цегла, кварцовий порошок і інші матеріали з високим умістом SiО2.

Основні - магнезитові, доломітові й ін. з високим умістом MgО, CaО.

Нейтральні - шамот, вуглецеві й ін. матеріали.

Більшість сталеплавильних агрегатів футеровані основними вогнетривами .

……………………………………………………………......

Питання для самоконтролю

1. Які сирі матеріали використовуються в доменному і сталеплавильному переділах?

2. Рудні мінерали і порожня порода залізних і марганцевих руд.

3. Корисні й шкідливі домішки в залізних рудах.

4. Що являють собою продукти збагачення руд, яким чином із них роблять окатиші й агломерат?

5. Марганцеві руди: навіщо їх додають у доменну шихту?

6. Флюси: їхня роль у металургійних процесах.

7. Кокс: одержання, властивості й роль у доменному процесі.

8. Із чого складається дуття в доменному процесі?

9. Скрап - що це таке?

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру