вход Вход РегистрацияУкраїні належить провідна роль у СНД по кількості природних запасів залізних руд. Розглядаючи запаси залізних руд по областях України можна сказати, що найбільші запаси залізної руди знаходяться на території Дніпропетровської, Кримської й Полтавської областей.

По окремих залізорудних районах України запаси залізної руди розподілені в такий спосіб, %: Криворізький басейн – 68,4, Кременчуцький – 14,7, Білозерський – 9,2, Керченський – 5,5, Приазовський – 2,1. Ці родовища цілком забезпечують потреби металургійної галузі в залізорудній сировині. Понад 30 млн. т. залізорудних концентратів Україна експортує в Росію, Словаччину, Угорщину й Польщу.

Залізні руди розробляються як підземним, так і відкритим способом. Підземний спосіб видобутку використовується в Криворізькому басейні й у Білозерському залізорудному районі. В інших родовищах залізна руда добувається переважно відкритим способом.

Криворізьке родовище розташоване в районі Кривого Рогу й займає площу близько 300 кв. км. Це найбільше родовище залізної руди України. Руда залягає на глибинах до 500 м, але деякі жили виходять навіть на поверхню. Розробка ведеться як закритим, так і відкритим способом. Відкритим способом добувається біля половини всієї руди. Запаси басейну оцінюються в 1,2 млрд. т. багатих руд і 17,3 млрд. т. кварцитів (кварцити - руди зі змістом заліза менш 46%). Порожня порода криворізьких руд винятково кремнеземиста й складається практично з SiО2. Співвідношення SiО2:Al2O3 складає 15 - 20, тому що в середньому в руді міститься 15 - 20% SiО2 і близько 1% Al2O3.

У відношенні шкідливих домішок руда винятково хороша - сірки містить усього 0,05%, а фосфору – 0,02 – 0,04%.

Кременчуцьке родовище магнетитових кварцитів із запасом близько 1,1 млрд. т уже розробляється. Кварцит, що містить ~ 35% заліза, збагачується до ~ 60% на побудованому тут же Полтавському ГЗК.

Білозерське родовище залізних руд розташоване в Запорізькій області. Це родовище багатих гематитових руд. Основні руди - високоякісні, містять 63% Fe, 3,9 – 5,0% SiО2, усього 0,02% P і 0,01% S. Запаси багатих руд складають близько 500 млн. т. На базі родовища працюють Запорізькі залізорудні комбінати.

Керченське родовище розташоване біля м. Керч, є одним із найпотужніших родовищ бурих залізняків. Запаси складають близько 2 млрд. т. Розробка ведеться відкритим способом, причому вартість видобутку через малий обсяг розкривних робіт найнижча в нашій країні. Однак обсяг видобутку зовсім не відповідає запасам і складає близько 8 млн. т у рік. Це зумовлено наявністю шкідливих домішок і труднощами збагачення. Керченська руда являє собою бурий залізняк, що містить 34 - 39% заліза, але в корінних шарах мається й сидерит. У керченських рудах міститься багато домішок: 2 - 3% Мn, близько 1% Р, 0,05 – 0,07% V і 0,05 – 0,15% As. Якщо марганець і ванадій підвищують цінність руди, то високий уміст фосфору утрудняє переділ чавуну в сталь, і вимагає добавки багатих криворізьких руд.

Приазовська область - нове родовище із запасами промислових залізних руд розташовано на території Запорізької області.

Розробку родовищ залізних руд України ведуть нижче перераховані комбінати з такими обсягами виробництва , %.

Інгулецький ГЗК 22

Південний ГЗК 17

Полтавський ГЗК 11

ГЗК «Криворіжсталі» 10

Центральний ГЗК 8

Північний ГЗК 8

Запорізькі залізорудні комбінати 7

Рудник «Суха балка» 6

Інші 11

Усього 100

Загальні запаси марганцевих руд в Україні складають понад 3 млрд. т, по їхніх запасах Україна займає друге місце у світі після Південноафриканської республіки. Українські марганцеві руди забезпечують близько 30% світового виробництва марганцевих феросплавів.

Основним родовищем марганцевих руд в Україні є Нікопольське. Воно розташоване на захід від Запоріжжя в Дніпропетровській області, його запаси оцінюються в 1 млрд. т, що складає третину від загальносвітових ресурсів цих руд. Основний мінерал - піролюзит MnО2 (80% усіх руд), інші - карбонатні руди на основі MnCO3. Середній уміст марганцю в рудах 27 - 28%. Руда збагачується промиванням і магнітною сепарацією.

Південніше Запоріжжя розвідане потужне (порядку 1,4 млрд. т) Токмакське родовище карбонатних марганцевих руд з умістом марганцю близько 20%. Руда легко збагачується до 27% Mn при 0,17% Р. Це родовище ще не розробляється. Перспективним також є й Інгулецьке родовище в Дніпропетровській області.

На базі Нікопольського родовища працюють Марганецький і Орджонікідзевський ГЗКи, що є основними постачальниками марганцевих концентратів для феросплавних заводів України - Нікопольського, Запорізького й Стахановського, а також на експорт у Росію й ряд європейських країн.

В Україні знаходиться багато покладів вогнетривких глин, з яких виготовляють вогнетриви. Загальні запаси вогнетривких глин в Україні оцінюються в 400 млн. т. Ці запаси цілком задовольняють потреби чорної металургії. Великих родовищ сімнадцять, вони зосереджені в Дніпропетровській і Донецькій областях. По оцінках фахівців, ці родовища можуть забезпечувати потреби й інших галузей промисловості у вогнетривких глинах.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру