вход Вход РегистрацияВизначити затравочне відношення при декомпозиції, якщо потоки алюмінатного розчину і затравочної пульпи складають 2500 м3/добу і 1000 м3/добу відповідно, концентрація в алюмінатному розчині 130 г/л, вміст твердого в затравочній пульпі 750 г/л. Втратами гідроксиду алюмінію з маточним розчином при фільтрації затравки знехтувати.

Розв’язання

З затравочною пульпою надходить 750×1000/1000=750 т/добу гідроксиду алюмінію або 750×102/(2×78) =490 т .

Тоді з.в.= 490 / (2500×130×10-3) = 1,51.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру