вход Вход РегистрацияНа декомпозицію надходить алюмінатний розчин, що містить 128 г/л . Визначити витрату затравочного гідрату алюмінію на 1 м3 розчину для одержання затравочного відношення рівного 2,0.

Розв’язання

Кількість , що надійде на декомпозицію з затравочним гідратом, визначаємо за формулою (1.12):

= 1×128,0×2,0= 256,0 кг .

Тоді буде потрібно 256,0×2×78/102 = 391,5 кг гідрату алюмінію.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру