вход Вход РегистрацияНа вилуговування надходить сухий діаспоровий боксит (склад, %: 51,0 ; 6,0 ; 32,9 ; 1,6 ; 8,5 ) і обіговий розчин після додавання свіжого їдкого лугу (склад, г/л: 118 , 300 ). Нанести на діаграму з ізотермами рівноваги системи - - склади алюмінатних розчинів після вилуговуваня (=1,8), розведення, декомпозиції і випарки. Побудову циклу Байєра виконати графічним і аналітичним методами.

Додаткові дані для аналітичного розрахунку:

- маса конденсату гріючої пари при вилуговуванні в автоклавах складає 12 % від маси вихідного розчину;

- повністю переходить у ГАСН;

- і бокситу повністю переходять у червоний шлам;

- після вилуговування каустичне відношення розчину дорівнює 1,8;

- з врахуванням втрат за рахунок гідролізу каустичне відношення розчину після розведення дорівнює 1,81;

- каустичне відношення розчину після розкладання дорівнює 3,9;

- обіговий розчин випарюють до 290 г/л ;

- температура вилуговування складає 230 °С.

Розв’язання

За формулою (1.6) розраховуємо гуістину обігового розчину, у якому немає соди і =0:

г/см3.

Тоді в 1 л розчину міститься 1400-(118+300)=982 г/л води.

Знаходимо процентний склад обігового розчину:

= 118×100/(1,40×1000) = 8,43 %,

= 300×100/(1,40×1000) = 21,43 %.

Склад цього розчину на діаграмі зображується точкою А (рис. 1). З діаграми випливає, що цей розчин не насичений гідроксидом алюмінію і стійкий при 30 °С и тим більше при температурі вилуговування, що перевищує 200 °С. Отже, при вилуговуванні бокситу таким розчином додаткова кількість глинозему буде переходити в розчин.

Лінія вилуговування (зміна складу розчину при вилуговуванні) зобразиться прямою, що з'єднує точку А с точкою діаграми (85 % ) при вилуговуванні діаспорових або бемітових бокситів або з точкою (65,4 % ) при вилуговуванні гібситових бокситів.

Проведемо промінь ізокаустичного відношення, рівного 1,8. Точка В перетину променя з лінією вилуговування діаспора і дасть цю верхню межу (графічне рішення).

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру