вход Вход РегистрацияВизначити склад шихти, що надходить на спікання, при переробці бокситу способом спікання, якщо питомі витрати (на 1 т глинозему) бокситу, кальцинованої соди (у перерахуванні на 95%) і білого шламу відповідно дорівнюють 3500, 230 і 90 кг. Склад бокситу, %: 45,9 ; 14,0 ; 17,8 ; 2,3 ; 20,0 . Склад білого шламу, %: 32,5 ; 23,8 ; 26,2 ; 4,3 . Обіговий содовий розчин містить 14,6 г/л і 233,1 г/л . Вапняк містить 54,3% і 6,0% .

Розв’язання

На спікання надходить боксит, вапняк, обіговий содовий розчин, свіжа сода для відшкодування втрат її у процесі і білий шлам. Питома витрата бокситу (за умовою 3500 кг на 1 т глинозему) у перерахуванні на сухий боксит складає:

=3500,00·(1,0-0,2)=2800,00 кг,

де 0,2 - вміст вологи в бокситі, частки.

Питома витрата соди в перерахуванні на на 1 т глинозему складає:

=230,00·0,95·62/106=127,80 кг,

де 62 і 106 - молярні маси і відповідно.

Знаючи вміст у білому шламі, визначаємо вміст сульфатного лугу в ньому:

= 4,3·62/80=3,3%,

де 80 - молярна маса .

Об’єм обігового содового розчину визначимо з рівняння каустичного модуля за формулою (1.17) для =1:

або

,

де , - вміст у бокситі і шламі відповідно, частки;

- вміст в обіговому содовому розчині, г/л;

- вміст в обіговому содовому розчині, г/л;

102 і 160 - молярні маси і відповідно.

Тоді маємо:

.

Звідки об’єм обігового розчину =3,76 м3.

Розрахувавши за формулою (1.6) густину обігового содового розчину =1261 кг/м3, знаходимо його масу 3,76·1261=4741,36 кг.

Витрату сухого вапняку на спікання знаходимо з рівняння вапняного модуля за формулою (1.16):

,

де , - вміст у вапняку і бокситі відповідно, частки;

, - вміст у бокситі і шламі відповідно, частки;

60 і 56 - молярні маси і відповідно.

Тоді маємо:

.

Звідки знаходимо =1302,61 кг або з врахуванням вмісту вологи необхідно 1306,61/(1,0-0,06)=1385,76 кг вапняку.

Таким чином, розрахунковий склад шихти спікання (на 1 т глинозему), кг:

боксит 3500,00

кальцинована сода 230,00

вапняк 1385,76

білий шлам 90,00

обіговий содовий розчин 4741,36

Отже, для загальна маса шихти спікання для одержання 1 т глинозему складає:

3500,00 + 230,00+ 1385,76+ 90,00 + 4741,36 = 9947,12 кг

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру