вход Вход РегистрацияРозрахувати мінералогічний склад бокситу, якщо 70% знаходиться в каолініті. Хімічний склад бокситу в умовному перерахунку на оксиди, %: 48,00 ; 10,00 ; 22,50 ; 1,88 ; 2,80 ; 14,12 п.п.п., 0,70 інші. Наявність мінералів у бокситі: діаспор , каолініт , кварц , рутил , кальцит , гематит , гідрогематит .

Розв’язання

Розрахунок складаємо на 100 кг бокситу.

Кількість каолініту розраховуємо за кількістю кремнезему в ньому:

120 міститься в 258

(0,7·10,00) кг – х1 кг

Звідки кг.

У 15,05 кг каолініту міститься глинозему і води:

кг; кг.

Кількість глинозему в діаспорі визначаємо як залишок між його кількістю у бокситі та кількістю в каолініті:

48,00 – 5,95 = 42,05 кг.

Тоді кількість діаспора складає 42,05·120/102=49,47 кг, в тому числі 49,47–42,05=7,42 кг води.

Залишок кремнезему знаходиться в кварці: 10,00–7,00=3,00 кг.

Обчислюємо кількість кальциту в бокситі: 2,8·100/56=5,00 кг.

Кількість СО2 у кальциті визначаємо за різницею:

5,00 – 2,80 = 2,20 кг.

За вмістом води в гідрогематиті 14,12–(2,10+7,42+2,20)=2,40 кг, знаходимо його кількість: 2,40·214/54=9,51 кг.

У гідрогематиті міститься 9,51 – 2,40 = 7,11 кг заліза.

Залишок оксиду заліза 22,50–7,11=15,39 кг знаходиться в гематиті.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру