вход Вход Регистрация1.1. Скільки їдкого натру вступить у реакцію при мокрому лужному збагаченні 1 т алюмінійвмісного мінералу заданого складу (табл. Б.1)? Яка масова частка заліза в червоному шламі, якщо в нього перейшло 4/5 у виді алюмосилікату?

 

Таблиця 1 – Мінералогічний склад бокситу

Мінерал Компоненти Всього
Інші і СО2
42,05         7,42   49,47
5,95 7,00       2,10   15,05
  3,00           3,00
    15,39         15,39
    7,11     2,40   9,51
      1,88       1,88
        2,80   2,20 5,00
Інші             0,70 0,70
Всього 48,00 10,00 22,50 1,88 2,80 11,92 2,90 100,00

 

1.2. Скільки кальцинованої соди, у складі якої 5% некарбонатних домішок і 7% вапняку, необхідно для видобування сухим лужним способом глинозему з 120 т гідраргілітового бокситу заданого складу (табл. Б.1)? Скільки глинозему можна одержати при цьому, якщо вихід його складає 85%?

 

1.3. Скільки глинозему, двокальцієвого силікату, соди і поташу можна одержати при комплексній переробці способом спікання 20 т нефелінового концентрату заданого складу (табл. Б.1)? Визначити питому витрату вапняку, якщо масова частка СаСО3 у вапняку 0,9. Виробничі втрати не враховувати.

 

1.4. На вилуговування надходить боксит і обіговий алюмінатний розчин, склад яких задано у табл. Б.1. Нанести на діаграму з ізотермами рівноваги системи - - (додаток А) склади алюмінатних розчинів після вилуговування , розведення , декомпозиції і випарки. Цикл Байєра побудувати графічним і аналітичним методами.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру