вход Вход РегистрацияРозрахувати температуру електролізу та витрату компонентів шихти для готування електроліту, %: 7,0 Al2O3; 4,0 CaF2; 5,0 MgF2; Na3AlF6 – інше (к.в.=2,6).

Розв’зання

Розрахунок проводимо на 100 г шихти.

Перерахуємо склад електроліту на наступні компоненти: Al2O3, Na3AlF6, AlF3 (надлишковий), CaF2, MgF2.

Для цього складемо і вирішимо систему рівнянь:

(NaF) + (AlF3) = 100 – [(Al2O3) + (CaF2) + (MgF2)];

(NaF)/(AlF3) = 0,5·к.в.

Тоді маємо:

(AlF3) = 36,52 г.

(NaF) = 47,48 г.

Визначаємо вміст кріоліту:

210 Na3AlF6 містить 126 NaF,

х г Na3AlF6 містить 47,48 г NaF.

Звідки маємо х = 79,13 г Na3AlF6.

Кількість AlF3, зв'язаного з NaF, у кріоліті: 79,13 – 47,48 = 31,65 г.

Тоді кількість надлишкового AlF3надл: 36,52 – 31,65 = 4,87 г.

Таким чином, одержали наступний склад електроліту, %: 79,13 Na3AlF6; 4,87 AlF3надл; 7,0 Al2O3; 4,0 CaF2; 5,0 MgF2.

Визначаємо температуру початку кристалізації електроліту за формулою (2.1):

tнк = 1011,7 – 0,1453·4,872 – 1,94·10–4·4,874 – 7,088·7,0 + 0,214·7,02

– 2,898·4,0 – 5,167·5,0 = 931,6 ºС.

Розраховуємо температуру електролізу, якщо температура перегріву складає 20 градусів:

tел = 931,6 + 20 = 951,6 ºС.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру