вход Вход РегистрацияВ електролізному цеху продуктивністю 90000 т/рік алюмінію встановлені електролізери навантаженням =140 кА. Ванни працюють з виходом за струмом =89%. Середньосерійна напруга на електролізері =4,5 В. Машинний час роботи електролізерів складає =0,96. Втрати алюмінію при переплаві складають 2% (К=0,98). Скільки електролізерів і електролізних серій повинно бути в цеху для забезпечення його річної продуктивності?

Розв’зання

Річну продуктивність одного електролізера (з врахуванням втрат при переплаві алюмінію) визначаємо за формулою (2.6):

= 140·103·24·365·0,3355·0,89·0,96·(1-0,02)·10-6 =344 т/рік.

Тоді для забезпечення заданої річної продуктивності цеху необхідна кількість електролізерів складе:

= 90000/344 = 262.

Сумарна напруга на всіх електролізерах:

= 4,5·262=1179 В.

Кількість послідовних серій у цеху розраховуємо виходячи з того, що напруга на кожній серії при живленні від кремнієвих випрямлювачів повинна складати 450–850 В. Приймаємо середню напругу на кожній серії електролізерів при живленні від кремнієвих випрямлювачів рівною 650 В. Тоді кількість серій дорівнює:

= 1179/650 = 1,82.

Приймаємо 2 серії.

Кількість ванн у кожній серії складе:

= 262/2= 131.

Напруга на серії = 131·4,5 = 590 В.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру