вход Вход РегистрацияСередній вихід за струмом в алюмінієвому електролізері навантаженням =145 кА дорівнює 88%. Робоча напруга на ванні 4,60 В, у тому числі в зовнішніх, “негріючих” шинопроводах і контактах – 0,40 В. Склад газу, одержаного при згорянні анодів, % (об.): 55 ; 45 . Теплоти реакцій при 950 °С:

– 1306 кДж/моль, (а)

– 2062 кДж/моль. (б)

Яка кількость тепла виділяється за 1 годину роботи в алюмінієвому електролізері?

Розв’зання

Визначаємо теплову напругу розкладання для електрохімічних процесів за формулою:

для реакції (а):

В;

для реакції (б):

В.

Враховуючи, що на утворення 1 моля витрачається в 2 рази більше електрики, ніж на утворення 1 моля , частка корисного струму, що йде на реакцію (а):

.

Тоді частка корисного струму, що витрачається на реакцію (б):

.

Внутрішнє падіння напруги у ванні:

=4,60 – 0,40= 4,20 В.

Кількість теплоти, що виділяється у ванні за годину роботи:

=3600·145·[4,20–0,88·(2,26·0,29+1,78·0,71)]=1311000 кДж/год. = 1311 МДж/год.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру