вход Вход РегистрацияПри електрохімічному згорянні вуглецевих анодів алюмінієвого електролізера навантаженням =130 кА утвориться газ, що містить по 50% (об.) і . Анодна густина струму в електролізері =0,9 А/см2. Вихід за струмом =89%, приймаємо його однаковим для катодного й анодного процесів. Уявна щільність анода =1,5 г/см3. Механічні втрати анодної речовини складають близько 15% (К=1,15) від його витрати на електрохімічне згоряння. Яка кількість анодної речовини (в розрахунку на чистий вуглець) витратиться за три доби в алюмінієвому електролізері на власне електрохімічний процес? На яку висоту при цьому “згорять” аноди?

Розв’зання

Реакції сумарних електрохімічних процесів у ванні:

, (а)

. (б)

Електрохімічний еквівалент вуглецю знаходимо за формулою (2.3) для реакції (а):

г/(А·год.);

для реакції (б):

г/(А·год).

В анодному газі на 1 моль припадає 1 моль . На електрохімічне утворення кожного моля витрачається вдвічі більше електрики, ніж на 1 моль СО. Звідки випливає, що 2/3 (66,7%) електрики, що витрачається на згоряння анодів, йде на утворення ( ), а 1/3 (33,3%) – на утворення ( ).

Тридобова витрата анодної речовини у ванні на власне електрохімічний процес:

= 130·24·3·0,89·(0,333·0,224+0,667·0,112) = 1244 кг.

Витрата анодів з врахуванням механічного руйнування:

кг.

Об’єм “згорілих” анодів:

м2.

Робоча поверхня анодів:

см2 =14,45 м2.

Висота згоряння анодів за 3 доби:

мм.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру