вход Вход РегистрацияРозрахувати падіння напруги в електроліті алюмінієвого електролізера навантаженням =130 кА, що має анод перерізом 250х670 см, міжполюсну відстань =4,0 см. Питомий опір розплавленого електроліту при температурі електролізу =0,488 Ом·см.

Розв’зання

Розрахунок проводимо за формулою Форсблома і Машовца:

,

де = 250·670 = 167500 – площа перерізу анода, см2;

= (250+670)·2 = 1840 – периметр анода, см.

Тоді падіння напруги в електроліті:

В.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру