вход Вход Регистрация2.1. Алюмінієвий електролізер навантаженням кА працює з виходом за струмом % при середньорозрахунковій напрузі на ванні В (табл. Б.2). Машинний час роботи електролізера 0,96. Які річна продуктивність цього електролізера і питома витрата електроенергії на 1 т алюмінію?

 

2.2. В алюмінієвому електолізері навантаженням кА встановлено 32 блочних аноди випаленого типу перерізом 121х55 см і висотою 50 см. Склад анодного газу, % (об.): А ; Б (табл. Б.2). Вихід за струмом % (прийняти однаковим для катодного й анодного процесів). Механічне руйнування анодів при роботі дорівнює 15% від витрати анода на власне електрохімічний процес (на окислювання з утворенням і ). Анодні недогарки складають 20% від первісної маси анодів. Розрахувати термін служби анодів і їхню питому витрату на 1 т алюмінію.

 

2.3. Падіння напруги між катодною й анодною шиною алюмінієвого електролізера навантаженням кА дорівнює В, у тому числі в зовнішніх шинах і контактах 0,36 В. Вихід за струмом для алюмінію складає % (табл. Б.2). Анодний газ містить рівні об’єми і . Теплоти реакцій, що протікають у електролізері, при 950 °С:

– 1306 кДж/моль, (а)

– 2062 кДж/моль. (б)

Яка кількість тепла виділяється в електролізері за 1 годину роботи?

 

2.4. На 1 т технічного алюмінію, у складі якого С1 % домішок, витрачається т глинозему, кг свіжого кріоліту, кг обігового кріоліту, кг фториду алюмінію, кг анодної маси. Вміст вуглецю в аноді складає С2 %, домішок у глиноземі – С3 % (табл. Б.2). Розрахувати: а) ступінь видобування алюмінію з ванни (з врахуванням металу електроліту, що розкладається); б) об’єм газів, що утворюються при окислюванні анода, якщо вони містять 60% СО2 та 40% СО.

 

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру