вход Вход РегистрацияМагнієвий електролізер навантаженням =130 кА працює із середнім виходом за струмом =78% (прийняти однаковими для катодного й анодного процесів) і напругою на ванні =5,5 В. Вміст магнію в одержаному металі-сирці складає = 99,5%. Яка кількість магнію-сирцю і хлору може бути отримана за місяць ( =30 діб) з такого електролізера при його безперервній роботі? Яка питома витрата електроенергії: а) на 1 т магнію; б) на 1 т хлору?

Розв’язання

Основний електрохімічний процес у ванні описується реакцією:

.

Визначаємо електрохімічні еквіваленти для продуктів процесу за формулою (2.3):

г/(А·год.),

г/(А·год.).

Місячна продуктивність ванни по магнію-сирцю:

т.

Місячна кількість хлору, вироблена однією ванною:

т.

Питома витрата електроенергії:

а) на 1 т :

кВт·год. /т;

б) на 1 т :

кВт·год./т.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру