вход Вход РегистрацияМагнієвий електролізер навантаженням =130 кА живиться карналітом, що містить = 49,5% і працює з виходом за струмом =80%. Об’єм розплаву у ванні =9,0 м3. Магній-сирець містить =99,0% . При електролізі в розрахунку на 1 т магнію-сирцю одержують =0,3 т шламу, що містить =20% , і =0,05 т возгонів, що містять =30% . Яка періодичність заміни електроліту у ванні для заповнення витрати , якщо після заливання свіжого розплаву електроліт повинен містити =14% (=1,75 г/см3); до відбору електроліту з ванни приступають після зниження в ньому концентрації до =5%. Яка кількість відпрацьованого електроліту повинна видалятися з ванни перед додаванням до неї розплаву карналіту? Яка питома витрата карналіту на 1 т магнію-сирцю?

Розв’язання

Годинна продуктивність ванни по магнію-сирцю:

кг/год.

Витрати на власне електроліз у розрахунку на 1 кг магнію-сирцю:

кг.

Витрата на утворення в шламі (на 1 кг магнію-сирцю):

кг.

Витрата при возгоні (на 1 кг магнію-сирцю):

кг.

Сумарна питома витрата на 1 кг магнію-сирцю:

кг.

Годинна витрата у ванні:

кг.

Питома витрата електроліту у ванні в процесі електролізу (з ураху-

ванням розкладання, шламоутворення і возгону) на 1 кг магнію-сирцю:

кг.

Годинна витрата електроліту:

кг.

Вміст у свіжому електроліті ванни:

кг.

Періодичність часткової зміни електроліту складає годин. Для розрахунку значення складемо рівняння, що характеризує вміст у «виснаженому» електроліті:

;

.

Звідки =7,77 годин, приймаємо 8 годин.

Маса «виснаженого» електроліту ванни перед відбором розплаву:

кг.

Позначимо кількість виведеного з ванни відпрацьованого електроліту – ; кількість карналіту, що вводиться, – . Для визначення цих величин складемо систему з двох рівнянь:

а) після відбору частини відпрацьованого електроліту і додавання розплаву карналіту у ванну об’єм отриманого електроліту повинен бути рівним первісному (до електролізу), тоді

,

,

звідки ;

б) вміст в отриманому розплаві повинен відповідати рівнянню:

,

,

звідки .

Вирішуючи спільно отримані рівняння, одержимо =3186 кг карналіту, =1540 кг відпрацьованого електроліту.

Кількість магнію-сирцю, отримана з ванни за 8-годинний період:

кг.

Питома витрата карналіту на 1 т магнію-сирцю:

т.

Кількість відпрацьованого електроліту, що відводиться, в розрахунку на 1 т магнію-сирцю:

т.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру