вход Вход РегистрацияМагнієвий електролізер навантаженням =50 кА працює з виходом за струмом для магнію =80%, живиться неповністю зневодненим бішофітом складу . Остаточне зневоднювання продукту відбувається в присутності вуглецевої речовини анодів, що утруднює гідроліз і сприяє зворотному хлоруванню оксиду магнію, що утворився. Склад анодних газів, % (об.): 9,0 , 8,0 СО2 і деяка кількість газоподібного хлористого водню. Прийняти, що зниження катодного виходу за струмом цілком обумовлено зворотною взаємодією магнію з анодними продуктами, розрахувати питому витрату графітових анодів на згоряння на 1 т (не враховуючи анодних залишків). Прийняти механічне руйнування анодів рівним їх електрохімічному окислюванню.

Розв’язання

Відповідно до умови 80% анодного струму приходиться на анодні процеси:

;

.

Анодний вихід за струмом для згоряння анодів:

(для одержання однакових об’ємів газу на СО2 витрачається вдвічі більша кількість електрики, ніж на ).

Кількість магнію, одержаного з електролізера за годину:

кг/година.

Витрата анодної речовини за годину при електрохімічному і механічному руйнуванні:

кг/год.

Питома витрата анодів:

кг/кг =315 кг/т .

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру