вход Вход РегистрацияРобоча напруга на зовнішніх шинах магнієвого електролізера =5,55 В, у тому числі втрати напруги в зовнішніх шинопроводах і контактах ванни складають 0,26 В. Зміна ентальпії реакції дорівнює =–596,76 кДж/моль. Яка кількість джоулевого тепла виділяється в електролізері навантаженням =130 кА, якщо вихід за струмом =80%? При розрахунку знехтувати виділенням на електродах всіх продуктів, крім і .

Розв’язання

Перепад напруги між катодом і анодом електролізера:

=5,55 – 0,26= 5,29 В.

Визначаємо теплову напругу розкладання розплаву:

В.

Кількість теплоти, що виділяється у ванні за годину роботи:

3600·130·[5,29–3,09·0,80] =

= 1318824 кДж/год. = 1319 МДж/год.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру