вход Вход РегистрацияРобоча напруга на магнієвому електролізері =5,50 В. Ванна працює з виходом за струмом для магнію =80%. Напруга розкладання розплаву (у суміші з іншими хлоридами) =2,75 В. Яка теоретична питома витрата електроенергії для магнію і вихід по енергії для магнієвого електролізера?

Розв’язання

Значення теоретичної питомої витрати електроенергії на 1 т магнію:

кВт·год./т

Вихід по енергії:

%.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру