вход Вход Регистрация3.1. За добу роботи магнієвого електролізера навантаженням кА одержано кг металу, що містить 99,5% . Середня робоча напруга на ванні В (табл. Б.3). Розрахувати вихід за струмом і питому витрату електроенергії в перерахуванні на 100%-вий магній.

 

3.2. У цеху електролізу хлориду магнію річною продуктивністю 30000 т рафінованого встановлені електролізери, що працюють при навантаженні кА із середньою напругою на ванні В (табл. Б.3). Катодний вихід за струмом для магнію при електролізі % . Угар магнію в процесі його рафінування дорівнює 1%. Машинний час роботи електролізерів 0,95. Скільки магнієвих електролізерів необхідно установити в цеху для забезпечення заданої продуктивності? Яка напруга буде на електролізній серії, якщо всі магнієві ванни цеху, у тому числі і резервні, будуть з’єднані послідовно? Прийняти, що втрати напруги в головному і сполучних шинопроводах дорівнюють % від сумарної напруги всіх працюючих ванн цеху.

 

3.3. Анодні гази магнієвого електролізера містять С1 % (об.) і 1,5% (об.) СО. Анодний (для ) і катодний (для ) виходи за струмом рівні % (табл. Б.3). Яка питома витрата (на 1 т ) графітованих анодів в процесі їхнього електрохімічного окислювання, що протікає за реакцією:

?

Механічне руйнування анодів і наявність анодного шламу не враховувати.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру