вход Вход РегистрацияПри одержанні металевого кальцію електролізом розплавленого з використанням “катода торкання” застосована катодна густина струму =40 А/см2. Електролізер навантаженням =1200А працює з виходом за струмом =50% при середній напрузі на ванні =27 В. Розрахувати: а) добову продуктивність ванни при її безперервній роботі; б) питому витрату електроенергії на 1 т одержаного металу; в) тривалість нарощування кальцієвого катода довжиною =500 мм (при 20 °С).

Розв’язання

Добова продуктивність ванни:

кг.

Питома витрата електроенергії на 1 т кальцію:

кВт·год./т.

Визначаємо тривалість нарощування кальцієвої “штанги”. Кількість осадженого кальцію за цикл нарощування:

,

Звідки год.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру