вход Вход РегистрацияМеталевий кальцій одержують електролітичним виготовленням мідно-кальцієвого сплаву, з якого кальцій потім відганяється в дистиляційній печі. Електролітом служить розплав, що містить 80–85% і 20–15% . У ванну завантажують збіднений катодний сплав (після дистиляції), що містить =30% і 70% . З ванни витягають збагачений кальцієм сплав, що містить 63% і =37% . Розрахувати: а) тривалість робочого періоду ванни навантаженням =12 кА, якщо у ванну одночасно завантажується =60 кг мідно-кальцієвого сплаву, середній вихід за струмом =72%; б) кількість одноразового вивантаження збагаченого катодного сплаву; в) кількість металевого кальцію (у сплаві), одержану за робочий період ванни; г) середньодобове завантаження у ванну, якщо його втрати складають 5% від витрати на власне електроліз (К=1,05); д) питомі витрати електроенергії на 1 т металевого кальцію і 1 т збагаченого мідно-кальцієвого сплаву, якщо середня напруга на ванні =9,0 В.

Розв’язання

У вихідному катодному сплаві ванни міститься наступна кількість кальцію і міді:

кг ,

кг .

Маса міді в сплаві в ході електролізу не змінюється. Визначаємо масу отриманого збагаченого сплаву:

кг.

Маса кальцію, що виділяється за робочий період ванни:

кг.

Тривалість робочого циклу ванни:

год.

Питома витрата електроенергії на 1 т:

а) металевого кальцію

кВт·год./т,

б) мідно-кальцієвого сплаву

кВт·год./т.

Електрохімічний еквівалент для за формулою (2.3):

г/(А·год.).

Добова витрата (при безперервній роботі ванни):

кг.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру