вход Вход Регистрация



4.1. Електролітом у натрієвому електролізері навантаженням кА служить розплав хлоридів натрію і кальцію. Виходи за струмом для одержаних натрію і хлору дорівнюють %. Напруга на ванні В (табл. Б.4). Машинний час роботи електролізера =0,95. Розрахувати річну продуктивність електролізера по металевому натрію і хлору і питому витрату електроенергії для одержаного натрію.

 

4.2. Натрієвий електролізер з хлоридно-натрієвим електролітом працює під навантаженням кА при середній напрузі В и виході за струмом % (табл. Б.4). Теплота реакції

дорівнює 404 кДж/моль. Яка кількість теплоти виділяється за 1 годину роботи у ванні?

 

4.3. При електролізі содово-хлоридного розплаву з рідким свинцевим катодом утвориться потрійний сплав такого складу, %: С1 ; С2 ; С3 (табл. Б.4). Яка добова продуктивність по потрійному катодному сплаву при безперервній роботі електролізера навантаженням 18 кА, якщо вихід за струмом 90 %? Яка питома витрата електроенергії на 1 т потрійного сплаву при середній напрузі на ванні 5,5 В?

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру