вход Вход РегистрацияПісля вивчення цього розділу ви зможете:

Пояснити сутність маркетингу як філософії бізнесу.

Оідрізнити "виробниче" мислення від "ринкового", виділити характерні риси збутової та маркетингової орієнтації підприємства.

Лояснити принципи та концепції маркетингової діяль­ності.

дозробити комплекс маркетингу фірми.

Оибрати вид та програму маркетингу відповідно до характеру попиту - негативного, задовільного, підвищеного, раціонального.

Аїизначити фактори зовнішнього середовища, які впливають на маркетингову діяльність підприємства.

Оизначити зміст стратегічного та операційного марке­тингу.

Пояснити зміст кожного етапу управління маркетингом.

Оизначити структуру та функції маркетингових служб підприємства.

Передбачити можливі протиріччя між маркетинговими та іншими службами підприємства.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру