вход Вход РегистрацияПісля вивчення цього розділу ви зможете:

Гїизначити маркетингові цілі, які відповідають загальнофірмовим цілям

ідровести ситуаційний аналіз можливостей

Оцінити привабливість ринку та конкуренто­спроможність фірми

•Розробити варіанти маркетингових стратегій, спрямовані на досягнення маркетингових цілей

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру