вход Вход РегистрацияПісля вивчення цього розділу ви зможете:

Визначити рівень конкурентоспроможності товару

Пояснити зміст товарної політики фірми

Визначити етап життєвого циклу товару, підібрати заходи для його маркетингової підтримки на кожному етапі

Генерувати ідеї нових товарів, оцінити їх за крите­рієм задоволення потреб споживачів

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру