вход Вход Регистрация1. Цінова політика фірми формується, виходячи із загальних маркетин­гових цілей та цілей ціноутворення.

2. На рішення щодо цін впливають три основні групи факторів: ПОПИТ, ВИТРАТИ, КОНКУРЕНЦІЯ.

фірма, яка прийняла політику ціноутворення, орієнтовану на витра­ти, буде встановлювати ціни, виходячи з витрат і очікуваного відсотка прибутку.

Ціноутворення, орієнтоване на попит, доречне щодо марочних спожив­чих товарів та багатьох видів товарів виробничого призначення. При цьому підході більш високі ціни призначаються тоді і там, де спостерігається підвищений попит, а низькі ціни там, де попит слабкий. Ціноутворення з орієнтацією на конкурентів проводиться за умов, коли встановлення цін, вищих за конкурентні, може призвести до катастрофічного зменшення кількості замовлень. Залежно від цілей ціноутворення та конкретних ринкових умов фірма вибирає ту чи іншу орієнтацію.

3. Визначення цін, пов'язаних з отриманням задовільного або макси­мального рівня прибутку, базується на врахуванні двох функціональних залежностей: залежності витрат виробництва від обсягу продажу та обсягу продажу від ціни.

4. Методика визначення цін передбачає шість послідовних дій:

• визначення цілей цінової політики;

• оцінка попиту;

• аналіз витрат та визначення зв'язку між ціною, обсягом продажу та прибутком;

• вивчення цін конкурентів;

• вивчення рівня цін;

• встановлення цін на товари.

5. Відповідно до цілей ціноутворення обирається один із чотирьох мето­дів ціноутворення:

• метод ціноутворення, орієнтований на попит;

• затратний метод ціноутворення;

• метод ціноутворення, орієнтований на прибуток;

• метод ціноутворення, орієнтований на конкурентів.

6. Для реалізації цілей ціноутворення в арсеналі маркетингової служби існує багато стратегій: стратегія "збирання вершків", стратегія пре­стижних цін, стратегія ціни проникнення; стратегія неокруглених цін, стратегія зв'язаного ціноутворення, стратегія низьких цін, стратегія цінового лідера, стратегія єдиних цін, стратегія диференційованих цін, стратегія пільгових цін, стратегія дискримінаційних цін.

Основні поняття розділу.

Еластичність попиту Еластичний попит Нееластичний попит Цінова лінія

Методи ціноутворення

методи ціноутворення, орієнтовані на попит методи ціноутворення, орієнтовані на прибуток затратні методи ціноутворення методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентів

Аналіз беззбитковості Точка беззбитковості

Знижка

звичайна або проста знижка знижка "сконто" бонусна знижка прогресивна знижка сезонна знижка

знижка за повернення старого товару, купленого раніше у фірми експортна знижка функціональна знижка прихована знижка складні знижки

Націнка Цінова стратегія

стратегія "збирання вершків"

стратегія проникнення

стратегія престижних цін

стратегія неокруглених цін

стратегія зв'язаного ціноутворення

стратегія гнучких, еластичних цін

стратегія стабільних, незмінних, стандартних цін

стратегія низьких цін

стратегія цінового лідера

стратегія єдиних цін

стратегія диференційованих цін

Практичні завдання

Ознайомившись із розділом 5, ви можете відповісти на запитання щодо компанії СОLORIT та її конкурентів.

1. Яку цінову політику мала б проводити маркетингова служба компанії СОLORIT у 3, 4, 5 кварталах (періодах), якби перед нею було постав­лене завдання "заволодіти часткою ринку не меншою ніж 40%"?

2. При якій ціні за одиницю продукції у 4 періоді фірма СОLORIT отри­мала б максимальний прибуток? Виконайте розрахунки за допомо­гою графіків.

3. Які ціни мала б призначити кожна з компаній на свою продукцію у 5 періоді, орієнтуючись на стратегію неокруглених цін?

4. Сформулюйте 5—6 варіантів стратегій ціноутворення для компанії СОLORIT на наступний період.

5. Як, на вашу думку, змінився б попит на продукцію компаніїСОLORIT, якби у 5 періоді компанії-конкуренти призначали б такі ціни: ВІОRЕМ- ЗО дол., SIMPLEX - 34 дол, DANAYA - ЗО дол.?

6. Які види цінової стратегії ви вважаєте найефективнішими для підприємств, що виготовляють спортивне взуття, враховуючи появу на українському ринку торговельної мережі всесвітньовідомих фірм АDIDAS, RЕЕВОК, а також дешевого взуття із східних країн?

7. Вітчизняні автомобілебудівники мають єдину можливість перемогти у конкурентній боротьбі із західними компаніями - розпочати цінову війну. Прокоментуйте це твердження.

8. Комунальним службам доцільно увести диференційовані ціни на па­ливно-енергетичні ресурси. Що ви думаєте з цього приводу?

9. Які види знижки для роздрібних покупців ви б запропонували фірмі "Росток", що виготовляє побутову техніку (міксери, кавоварки тощо)?

Заглядаючи наперед

У практикумі "Маркетинг" ви зможете виконати такі практичні зав­дання:

• Встановлення цін відповідно до вимог забезпечення заданого рівня прибутку.

• Розрахунки цін залежно від умов поставок товару.

• Визначення цін в умовах інфляції.

• Визначення цін за методикою комплексного параметричного ціноутворення.

• Визначення цін на модифікації товару.

• Розрахунки надбавок на спеціалізовані послуги.

• Розрахунки ефективності призначення надбавок та знижок.

• Розрахунки поправок до цін (на термін поставок, на дату над­ходження товару, на серійність і т.д.).

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру