вход Вход РегистрацияПісля вивчення цього розділу ви зможете:

Оизначити мету політики розподілу, засоби її реалізації

Вибрати раціональні методи збуту, типи та кількість рівнів каналу товароруху, його інтен­сивність

Визначити зміст збутових угод, пояснити функції каналів збуту і функції торгового посередника

Дати характеристику посередникам .Пояснити критерії вибору торгового посередника Пояснити алгоритм вибору каналу збуту.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру