вход Вход Регистрация1. У системі "маркетинг-мікс" суттєве місце займає політика розподілу, основна мета якої — ефективний продаж виготовленої продукції. Планування політики розподілу включає: визначення стратегії, методів розподілу, типів та кількості рівнів розподілу, ширини каналу розпо­ділу, його інтенсивності та організації керівництва каналами розпо­ділу.

2. Залежно від кількості рівнів каналу розподілу виділяють канал нульо­вого рівня, при якому збут продукції здійснюється безпосередньо виробником (прямий метод збуту). При складній системі збуту розподіл може здійснюватись через одного (однорівневий), двох (дворівневий), трьох (трирівневий) і більше посередників.

3. Найважливішими функціями каналу розподілу є:

розподіл та збут продукції, купівля товарів та сировини;

необхідних для виробництва;

маркетингові дослідження;

стимулювання руху товарів;

участь у плануванні товарного асортименту;

фінансування каналів збуту;

обслуговування проданих товарів;

транспортування, складування, зберігання, добір та фасування товару;

прийняття на себе ризиків торгових угод та участь у формуванні цін.

4. Торговими посередниками можуть бути: оптовий продавець, роз­дрібний продавець, дистриб'ютор, джобер, брокер, комісіонер, оп­товий агент, консигнатор, збутовий агент.

5. Вибір торгового посередника здійснюється за допомогою таких критеріїв: фінансове становище; організація та основні показники збуту; продукція, збут якої здійснює посередник; загальна кількість проданих товарів та виробів різних фірм; охоплення ринку; запаси та складські приміщення; управління; репутація посередника.

6. Алгоритм вибору того чи іншого каналу розподілу включає: виявлення особливостей споживачів, аналіз можливостей фірми, визначення характеристик товару; аналіз збутової політики конкурентів; вияв­лення особливостей ринку і зіставлення вартості різних варіантів збуту.

 

Основні поняття розділу

Канал товароруху нульового рівня однорівневий дворівневий трирівневий

Метод збуту прямий через посередника комбінований

Системи керівництва каналами розподілу традиційна вертикальна горизонтальна багатоканальна

Торгові посередники брокер дилер дистриб'ютор джобер збутовий агент комісіонер консигнатор оптовий продавець роздрібний продавець

Розподіл товарів інтенсивний на правах винятковості селективний

 

Практичні завдання

Підготуйте ваші пропозиції щодо організації збуту фільтрів для очи­щення води і збільшення обсягів продажу цих товарів:

1. Які канали товароруху кожного з товарів ви могли б запропонувати? Чим пояснюється ваш вибір?

2. Визначіть раціональний рівень інтенсивності каналу товароруху.

3. Опишіть докладно запропоновану вами схему збуту.

4. Який розподіл функцій між учасникми збуту ви вважаєте доцільним?

5. Які аргументи на користь вибраного вами методу збуту, типу посередників ви могли б навести?

Заглядаючи наперед

У розділі 7 "Просування товару" ми розглянемо форми стиму­лювання збуту для покупців, продавців, посередників.

Навчимося визначати економічну доцільність різних фінансових методів стимулювання збуту.

• У розділі 8 "Контроль маркетингової діяльності" побачимо, як проводиться контроль за реалізацією товарів та аналіз можли­востей збуту.

• У практикумі навчимося визначати місткість складів оптової торгівлі, обсяги запасів комплектуючих; ознайомимося з реко­мендаціями щодо персонального продажу.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру