вход Вход РегистрацияПісля вивчення цього розділу ви зможете:

Пояснити суть комунікаційної політики Пояснити, які існують засоби просування товарів

Оибирати ефективні форми стимулювання збуту товарів та послуг

Оизначити ефективність застосування різних форм просування товару

.Оизначити послідовність етапів планування рек­ламної кампанії

Спланувати бюджет просування

Пояснити значення фірмового стилю у просуванні товару

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру