вход Вход Регистрация1. Комунікаційна політика — це комплекс заходів щодо забезпечення поінформованості споживачів та інших контактних аудиторій про фірму або її товари.

2. Засобами комунікаційної політики є реклама, стимулювання збуту, персональний продаж та пропаганда.

3. Реклама як засіб комунікаційної політики може бути інформаційною, переконуючою, нагадувальною, підкріплюючою або престижною.

4. Для стимулювання збуту щодо покупців застосовують різноманітні знижки, купони, конкурси, лотереї, кредити, пільгові пропозиції; що­до посередників — знижки у ціні, надання частини товарів безплат­но, подарунки, конкурси; щодо продавців — премії та конкурси.

Просуванню товарів сприяє також участь фірми у виставках та ярмарках. Одним з основних критеріїв вибору тієї чи іншої форми стимулювання збуту є збільшення обсягу продажу.

5. Планування просування товарів передбачає сім послідовних етапів:

визначення цілей та об'єктів рекламної кампанії; визначення цільової аудиторії реклами; вибір засобів реклами; підготовка рекламного звернення; розробка графіків виходу реклами; планування бюджету просування, попередня оцінка ефективності реклами.

6. Дієвий засіб формування у споживачів сприятливого образу фір­ми — фірмовий стиль, основними елементами якого є товарний знак, слоган, фірмовий колір, фірмовий комплект шрифтів, фірмові полі­графічні константи, фірмовий блок.

Основні поняття розділу

Засоби просування товарів

Пропаганда

Персональний продаж Реклама Стимулювання збуту

 

Практичні завдання

Ознайомтесь із змістом реклами сифона LISS СRЕАМ (рис. 7.8), Уявіть себе співробітником відділу реклами фірми-виробника і дайте відповіді на такі запитання:

1. Які види реклами, на вашу думку, є найбільш ефективними для про­сування цього товару, чому? Як оцінити ефективність вибраного вами засобу реклами?

2. Користуючись наведеним текстом, визначіть, які проблеми споживачів вирішує цей товар? Як фірма позиціонує його серед товарів-аналогів? На які вигоди можуть розраховувати покупці?

3. Запропонуйте 3—4 варіанти рекламних слоганів цього звернення, бажано обмежитись 5—7 словами,

4. Які варіанти художнього втілення ідей реклами здаються вам вдали­ми — малюнок (який саме?), фото (яке саме?) і т.п.

5. На спеціалізованій виставці крім вашої фірми будуть представлені іде дві фірми-конкурента.

Які заходи ви запропонували б провести до та під час виставки, щоб потенційні клієнти уклали угоди саме з вашою фірмою? До яких дій можуть вдатися ваші конкуренти з тією ж метою?

6. Запропонуйте форми стимулювання збуту товарів для покупців.

Заглядаючи наперед

В останньому розділі "Контроль маркетингової діяльності" під­ручника ми розглянемо, як проводиться контроль діяльності мар­кетингових служб.

• У практикумі ви знайдете набір практичних завдань з проведен­ня рекламної кампанії та розробки рекламного продукту. Ви озна­йомитесь із матеріалами тренінгів продажу, навчитесь оцінювати ефективність реклами.

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру