вход Вход Регистрация1. Контроль маркетингової діяльності передбачає:

• контроль за реалізацією та аналіз можливостей збуту;

• контроль прибутковості та аналіз маркетингових витрат;

• ревізію маркетингу.

2. Контроль за реалізацією передбачає контроль показників:

• "обсягу продажу" та його тенденцій;

• частка ринку та її динаміка.

3. Контроль прибутковості здійснюється за показниками "чистий при­буток" та "норма прибутку на вкладений капітал".

4. План ревізії маркетингу включає ревізію маркетингового середови­ща, ревізію стратегії маркетингу, служби маркетингу, ревізію результативності маркетингу та ревізію функціональних складових маркетингу.

Основні поняття розділу

Контроль маркетингової діяльності контроль за реалізацією та аналіз можливостей збуту контроль прибутковості та аналіз маркетингових витрат ревізія маркетингу

Практичні завдання

Знайдіть у Кейсі 5 звіти компанії СОLОRІТ за 3, 4, 5 періоди. Вважайте, що це звіти, відповідно, за базовий (період 3) та звітний періоди — 1-й та 2-й квартали року (період 4 та 5).

Проведіть контроль маркетингової діяльності за звітний період, враховуючи, що перед маркетинговою службою була поставлена мета:

"Протягом року (4 та 5 періоди) забезпечити продаж 1600 виробів".

© 2018
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру