вход Вход РегистрацияКонтрольна (практична) робота, як і подібний розділ в дипломному проекті, відповідає стадіям проектування “проектне завдання” та “технічний проект”.

Кінцевою ціллю роботи є функціональна схема системи сучасного рівня автоматизації технологічного агрегату чи переділу та замовна специфікація на прибори і засоби автоматизації.

Для досягнення вказаної цілі необхідно вирішити два пакета задач – задачі аналізу і задачі синтезу.

Задачі аналізу:

1. поглиблене вивчення тепло-технологічних задач, які вирішуються об’єктом автоматизації, і виявлення умов, які забезпечують їх оптимальні рішення;

2. вивчення конструкції об’єкта, його особливостей, якості тепло-технологічних задач, які він вирішує, його техніко-економічних показників;

3. аналіз і вибір напрямків підвищення якості рішення тепло-технологічних задач в об’єкті та техніко-економічної ефективності його роботи, в т.ч. й засобами автоматизації;

4. аналіз існуючої системи автоматизації об’єкта і вибір шляхів її модернізації на основі раціонального рішення тепло-технологічної задачі;

5. визначення вихідних параметрів об’єкта, які підлягають автоматичному контролю, реєстрації, управлінню і сигналізації, а також параметрів, відхилення яких від норми може призвести до аварійної ситуації на об’єкті;

6. визначення мінімальних і максимальних значень параметрів, які контролюються, і вибір стандартних верхніх меж їх вимірювання;

7. оцінка статичних та динамічних характеристик об’єкта і датчиків, які використовуються для контролю параметрів, що регулюються.

 

Задачі синтезу:

1. формулювання вимог технології до точності контролю і управління;

2. розробка стратегії або статичного алгоритму управління за кожним параметром, який регулюється, з урахуванням їх взаємозв’язків, а також зовнішніх взаємозв’язків об’єкта автоматизації з іншими паралельно або послідовно працюючими агрегатами;

3. виявлення можливих аварійних режимів роботи об’єкта і системи його автоматизації, їх причин і розробка способів їх запобігання;

4. вибір виду допоміжної енергії і, відповідно, типів управляючого комплексу, приборів і засобів автоматизації згідно з особливостями технологічного процесу (вибухо-пожежонебезпечність, електромагнітні поля, хімічна активність, запиленість, вологість середовища та ін.) і задачами, які викладені вище;

5. розподіл функцій контролю і управління між місцевими, оперативними і центральними щитами.

Случайные новости

Минимизация частично определенных булевых функций

В реальных задачах часто бывает так, что значение булевой функции на некоторых наборах не определено и может доопределяться произвольно. Тогда доопределение функции целесообразно проводить так, чтобы ее минимальная нормальная форма имела наименьшее число букв из всех возможных вариантов доопределения.

 

Алгоритм поиска МДНФ частично определенной функции:

© 2020
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру