вход Вход РегистрацияНа аркуші функціональної схеми наводять перелік приборів і апаратури у вигляді експлікації, форма якої вказана на рис. 2. В цьому переліку повинні бути згадані всі прибори і засоби автоматизації, які зображені на функціональній схемі. Експлікація розташовується в правій частині креслення, над штампом.

 

Перелік приборів і апаратури
Позиційне позначення Найменування Тип Кількість Примітка

Случайные новости

9. Перемикачі струму

Схема такого функціонального вузла збігається зі схемою диференційного підсилювача. Для якісної роботи такої схеми в даному випадку необхідно забезпечити симетрію електричних кіл обох транзисторів. Ця задача в інтегральній схемі вирішується просто.

Така схема має вагомі переваги при роботі в ключовому режимі. Вона створена на біполярних структурах, але виключає накопичення та розсмоктування заряду в базі. Кожний ключ будується за допомогою двох транзисторів зі з’єднаними емітерами. Логіку на таких ключах називають емітерно-пов’язаною транзисторною логікою (ЕПТЛ).

Потенціал бази Т2 зафіксований за допомогою додаткового джерела живлення ЕБ2 . В залежності від співвідношення напруги вхідного сигналу UВХ та ЕБ2 розрізняють три випадки:

1.Коли UВХ = ЕБ2 . Обидва транзистори знаходяться в однаковому стані – відчинені. За рахунок симетрії плечей IK1 = IK2 , IE1 = IE2 . Загальний струм I0 = IE1 + IE2 .В даному випадку він ділиться на дві рівні частини між обома транзисторами. Такий стан схеми нестійкий. За рахунок різноманітних флуктуацій напруга на виході стане більшою або меншою ЕБ2 . При цьому схема переходить в одне з положень, що розглядається нижче.

2.Розглянемо випадок, коли UВХ > ЕБ2 . При цьому транзистор Т1 починає відкриватись, що обумовлює збільшення струму I0 , а значить і ріст падіння напруги на RБЕ -UЕ . Але навіть невеликий приріст UЕ викличе зменшення напруги U БЕ2 (потенціал бази Т2 зафіксований на рівні ЕБ2 ). В результаті Т почне зачинятись, струм IE2 - зменшуватись. Завдяки з’єднанню емітерів обох транзисторів ріст або спад струму IE1 автоматично викликає спад, або ріст струму IE2 . В решті решт, струм I0 залишається сталим. Процес зміни струмів протікає до тих пір, поки IЕ не досягне значення I0 . Це буде сталий стан.

3. Коли UВХ < ЕБ2 , струм IE1 зменшується, а струм IE2 збільшується, аж поки не стане рівним I0 . Таким чином відбувається перемикання струму.

Якщо на вході діє логічний 0 , то транзистор Т1 зачинений, а Т2 відкритий і через нього протікає струм I0 . В результаті на виході 1 маємо логічну 1 (інвертируючий вихід), а на виході 2 – логічний 0 (неінвертируючий вихід).

Перемикання струму за допомогою біполярних транзисторів в такій схемі не супроводжується накопиченням та розсмоктуванням носіїв заряду, що обумовлює значне підвищення швидкодії ключів. Перемикачі струму використовуються для побудови емітерно-пов’язаної транзисторної логіки.

 

© 2020
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру