вход Вход РегистрацияСлучайные новости

Лабораторна робота №5

Тема: Облік видаткових операцій ТМЦ.

Мета роботи – отримання практичних навичок роботи з документального оформлення видаткових операцій ТМЦ в програмі 1С: Підприємство.

Теоретична частина

Обсяг і характер реалізації ТМЦ є найважливішим показником господарської діяльності організації. Під реалізацією розуміється продаж ТМЦ однією організацією іншої для наступного чи перепродажу споживання.

У самому загальному випадку облік реалізації ТМЦ може включати наступні етапи:

1. Укладення договору з контрагентом-покупцем на постачання ТМЦ, надання визначеного набору послуг (документ Договір).

2. Виставлено рахунок-фактуру покупцю чи замовнику (документ Рахунок-фактура).

3. Надходження попередньої оплати від покупців ТМЦ (документи Банківська виписка, Прибутковий касовий ордер з видом операції Оплата замовлення покупцем).

4. Надходження оплати від покупців за уже відвантажені ТМЦ, зроблені послуги (ті ж документи).

5. Відвантаження ТМЦ покупцю (документ Видаткова накладна), надання послуг (документ Надання послуг).

6. Виписка податкової накладної покупцю. Якщо постачання ТМЦ було виконане в рамках договору з ознакою формування підсумкових накладних наприкінці місяця, то Податкову накладну варто вводити наприкінці місяця в режимі введення на підставі, або власне Договору, або Видаткової накладної. Така Податкова накладна буде сформована на загальну суму по першій події в рамках цього договору. У всіх інших випадках Податкова накладна генерується або автоматично при проведенні Видаткової накладної, Надання послуг (якщо константа Автоматичне створення податкових накладних встановлена в значення - Так), або вноситься на підставі цих документів. На підставі виписаних податкових накладних формується звіт Книга продажів.

7. Повернення ТМЦ від покупця (документ Зворотна накладна, що зручно вводити на підставі відповідного документа Видаткова накладна).

8. Виписка додатків до податкової накладної (документ Додаток № 1 і Додаток № 2, уводяться на підставі документа Податкова накладна).

9. Повернення грошей покупцю (документи Банківська виписка і Видатковий касовий ордер).

Облік реалізації ТМЦ ведеться на відповідних субрахунках рахунка 70 «Доходи від реалізації»: 701 «Доход від реалізації готової продукції», 702 «Доход від реалізації товарів», 703 «Доход від реалізації робіт і послуг».

По дебету рахунка 90 «Собівартість реалізації» відображається виробнича собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг, фактична собівартість реалізованих товарів. Якщо ж облік витрат у програмі ведеться без використання рахунків класу 9 (константа тільки 8 клас), то собівартість реалізації буде списуватися відразу на рахунок 791 «Результат основної діяльності».

Облік взаєморозрахунків з покупцями і замовниками ведеться в програмі на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» у розрізі покупців чи замовників (субконто Контрагенти) і документів-замовлень (субконто Замовлення).

Нижче, представлена послідовність введення документів при реалізації з передоплатою:

1. Договір (проводок немає)

2. Рахунок-фактура (проводок немає)

3. Банківська виписка (є проводки)

4.Податкова накладна (проводок немає)

5. Видаткова накладна (є проводки)

7.Надання послуг (є проводки)

6. Зворотна накладна (є проводки)

На підставі документа Договір можна ввести наступні документи:

Рахунок-фактура, Податкова накладна, Видаткова накладна, Надання послуг. На підставі документа рахунок-фактура можна ввести наступні документи: Видаткова накладна, Надання послуг. На підставі документа Видаткова накладна можна ввести документ: Зворотна накладна.

Завдання до лабораторної роботи

Фірма “Мрія” уклала Договір № 5 від 27.01.02 з покупцем фірмою Дельта на постачання з передоплатою наступного ТМЦ: Сумка жіноча = 5 шт. за ціною без ПДВ = 69 грн.; Пальто = 5 шт. за ціною без ПДВ = 410 грн. На загальну суму з ПДВ = 2874 грн. Необхідно оформити господарські операції з реалізації ТМЦ з передоплатою в програмі 1С:Підприємство.

Питання для самоперевірки:

1. Порядок документального оформлення видаткових операцій ТМЦ з передоплатою.

2. Порядок документального оформлення видаткових операцій ТМЦ без передоплати.

3. Порядок формування в програмі податкової накладної.

4. Порядок формування Звіту книга продаж та додатків до податкової накладної.

© 2020
  • Сайт "Литературка"
  • мы собираем различную техническую, образовательную, научную литратуру